Rad sustava i kako to sve funkcionira?

Ovdje ćemo se potruditi objasniti kako to sve funkcionira te koliko je složen sistem rada. Od čega se sastoji i kako uopće funkcionira. Slika nije 100% sklopljena prema našim potrebama koje ću vam objasniti, ali ćemo se potruditi da vam objasnimo približno kako to sve radi i ide.

AGENDA:

Upstrem server- Server koji šalje usluge prema nama

Downstream server- Server koji šalje usluge prema vama

Kontrolni panel- Panel koji vrši kontrolu vaših zahjeva i kontrolira dal vam je validna pretplata i ostale komponente rada

HOP- internet čvorište, server od interneta, server u susjedstvu, server u gradu, komunikacijski međugradski server, komunikacijski međuregionalni server ili čvorište

HOP X- nepoznat broj hopova odnosno čvorišta

Ako je sve normalno u radu među hopovima, a vi stanujete recimo u Augsburgu. Naš server je u Parisu koji je udaljen par stotina kilometara do nas. Znači vaš modem je isto HOP, naš server je isto HOP. Onda ide redom HOP u vašem domu u Augsburg, pa HOP u vašem kvartu, pa HOP u vašem gradu, pa HOP u glavnom gradu regije, pa centralni HOP u Frankfurtu od cijele Njemačke, pa centralni HOP za zapadnu Europu u Amsterdamu, pa iz Amsterdama do nas u Pariz. Od vas do nas može biti 6 HOP ili više, možda 12 ili 15. Viđao sam slučaj i 25 HOP u vezi. Vaša veza do nas prolazi sve te HOP koja je označena crvenom linijom. Dolazite do Kontrolnog panela sa zahtjevom da gledate HRT 2 ili recimo RTS 1. Kontrolni panel zna da je HRT 2 na Upstream serveru Zagreb te mu šalje zahtjev za vas na Downstream serverKontrolni panel vaš zahtjev preusmjerava na Downstream server koji je u Parizu. Onda se usluga iz Pariza vraća po HOPovima do vas. U ovom je slučaju to 5 HOP komunikacijiski, te 2 HOP s našu stranu te 1 HOP s vašu stranu ako je iz modema uključen kabel direkt u TV. Ako imate dodatni modem to je još dodatni HOP. To je ukupno 8 HOP. Crvena linija prikaziva odlazak prema nama, dok plava prikaziva povrat prema vama, dok narančasta prikaziva zaobilazni put preko HOP

Znači komunikacija između vas i nas se odvijala u najboljem slučaju u 8 HOP, što ne znači da ih ima duplo više. Više HOP znači i više mogućnosti za smetnju.

U primjeru sam naveo HOP X koji znači nepoznat broj HOPova. Primjer da se dogodio kvar ili smetnja na komunikaciji između HOP 1 i HOP 2, između kojih nema komunikacije, onda se komunikacija odvija preko HOP X(označeno narančastom linijom) što znači nepoznati broj HOP čvorišta. Da bi izbjegli kvar na HOP 1 i HOP 2, veza se koristi zaobilaznicom što može značiti više kilometara upitne instalacije i kvalitete rada. Veza se uvijek služi bližim protokolom, ali ima uslužitelja zbog jeftinijeg najma veza, koristi se velikim brojem HOPova pa tako da u slučaju kod nekih niskotarifnih internet uslužitelja imamo po 30 HOP do nas, umjesto recimo 8. Taj je slučaj reicimo na Balkanu kod Telemach grupacije. HT Telekom u HR, BH i Eronet Telekom u BiH te Telekom Srbije koriste bližu komunikaciju, dok kako smo već kazali Telemach ide okolo preko Bugarske, Rumunjske, Poljske itd.

Želimo naglasiti da su usluge ove koje imate HTTP. Ne HTTPS koje imaju SSL certifikat. SSL certifikat se daje pouzdanim i legalnim tvrktama, te kao takve imaju prednost na radu preko instalacija. Ukoliko dođe do nekih opterećenja a ponekad i dođe, prvi koji će trpiti su veza bez SSL certifikata, dok veza s SSL certifikatom radi neometano. Zato kada netko kaže radi mi YouTube ili Netflix bez prekida. Mi nismo YouTube niti Netflixniti imamo SSL certifikat kao oni, a mi nemamo ni itko na svijetu koji ima ovakve usluge. Uvijek ćemo biti bez SSL i trpiti što nam drugi nameću.

Back to top button